Jak prawidłowo przygotować plik do druku?

Kontakt

Drukarnia Alda
ul. Świętojańska 21
15-277 Białystok
tel. 85 740 34 34

biuro@aldadruk.pl 

przygotowanie grafiki do wydruku

Zdarzyło Ci się, że dokumenty przygotowane do druku na Twoim komputerze wyglądały prawidłowo, a w drukarni okazuje się, że tekst się rozjechał, zdjęcie ma złą rozdzielczość, a cały dokument wygląda zupełnie inaczej? Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Najczęściej jest to spowodowane innymi ustawieniami marginesów oraz czcionek, których drukarnia nie ma zainstalowanych i nie obsługuje.

Jak najlepiej więc przygotować plik do druku, aby nie było z nim problemów w drukarni? Wystarczy, że zapoznacie się Państwo z kilkoma ważnymi zasadami, a wydruk będzie łatwy, szybki, a co najważniejsze bardzo dobrej jakości.

Odpowiedni format pliku

Najlepszym i najbardziej uniwersalnym formatem pliku, który zapewnia prawidłowe zachowanie układu stron, czcionek, obrazków oraz zdjęć jest format PDF wygenerowany dzięki Adobe, a także Corel Draw, czyli profesjonalnym programom do tworzenia grafiki komputerowej. Istnieje możliwość wydruku plików również z innych formatów:

 • map bitowych (.tiff),
 • plików programu Corel (.cdr), w których teksty zostały zmienione na krzywe,
 • a także plików postscriptowych (.eps) oraz programu Photoshop (.psd) w których warstwy muszą być koniecznie spłaszczone.

Dokumenty programu Power Point oraz Ms Word, a także PDFy przekonwertowane z tychże programów nie nadają się technicznie do wydruku profesjonalnego, mogą one jedynie stanowić wzór do stworzenia profesjonalnego projektu.

Przestrzeń barwna

cmykPrzygotowując grafikę oraz każde zdjęcie do druku należy pamiętać, aby były one zapisane w trybie kolorystycznym CMYK. Dlatego już na etapie przygotowywania projektu wydruku należy zmienić ich tryb z RGB na CMYK.

Możliwe jest również używanie szerszej palety barw – PANTONE – jednak należy pamiętać, że wydruk ten może nieco różnić się od projektu.

Ważne jest również to, aby unikać kolorów o niewielkim natężeniu, gdyż niskie wartości mogą być trudne do uzyskania, przez co efekt końcowy całego projektu może być niezadowalający.

Rozdzielczość zdjęć

Zdjęcia oraz wszystkie grafiki – czyli mapy bitowe – powinny być zapisane w rozdzielczości 250-300 dpi. Przy mniejszej rozdzielczości mogą być widoczne piksele. Przy wydruku zdjęć zapisanych w formacie .jpg należy podać, jaki wymiar chcemy otrzymać, gdzyż .jpg nie zachowuje oryginalnych wymiarów.

Jeśli zdjęcie posiada efekty specjalne dodane w specjalistycznych programach graficznych, warto przekonwertować je do formatu .tif, a rozdzielczości 300 dpi., gdyż mogą one spowodować nieprzewidziane efekty wydruku.

Łącząc bitmapy z grafiką wektorową stosuj identyczny model kolorów, gdyż obiekt w bitmapie koloru czarnego leżący na wektorowym, czarnym tle może znacznie różnić się od niego kolorystycznie.

Przygotowanie projektu

Przygotowując projekt do druku nie można zapomnieć również o marginesach oraz spadach. Jeśli tło lub inny element umieściliśmy do krawędzi, musimy zastosować spady, gdyż żaden element, ani tło nie może kończyć się dokładnie z linią cięcia, a wykraczać poza, aby mogły być one odcięte, co chroni przed powstaniem białej obwódki wokół gotowego wydruku. Spad powinien być ustawiony na co najmniej 1,5mm.

Obok odpowiednich spadów ważne są też wewnętrzne marginesy. Istotne elementy, tzn. logotypy oraz wszystkie teksty muszą być odsunięte około 3mm od linii cięcia, co chroni je przed przecięciem, a dodatkowo umiejscowienie ich blisko krawędzi jest mało estetyczne.

Przygotowanie tekstu

Wydruk tekstu będzie najwyższej jakości, jeżeli będzie on czarny o jednej składowej kolorystycznej (100%K). Tekst, którego kolor jest składową więcej niż jednego koloru, może przy wydruku powodować problemy.

Na skutek nierównomiernego nakładania się barw, kształt liter rozmywa się.

Umieszczając tekst o małej czcionce, wybieraj kolor czarny, a nie szary, który otrzymywany poprzez rastrowanie obrazu rozmyje krawędzie niewielkich liter, przez co nie będą one wyraźne. Unikaj również białego tekstu na czarnym tle. Jeśli jednak takie rozwiązanie jest konieczne, pamiętaj, by były one zapisane jako obiekty wektorowe.

Zapisanie dokumentu

Przed zapisaniem pliku w formacie PDF należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję „osadź czcionki w dokumencie”, albo przed zapisem zmienić je na krzywe.

Przed zapisaniem projektu sprawdź jeszcze raz, czy:

 • spady i marginesy są na każdej stronie poprawnie ustawione,
 • zdjęcia i grafiki są zapisane w trybie CMYK,
 • mają one odpowiednią rozdzielczość,
 • warstwy dokumentu są odpowiednio spłaszczone,
 • tekst jest w odpowiedniej kolorystyce,
 • czcionka zmieniona jest na krzywą,
 • przygotowany projekt nie zawiera żadnych białych, nadrukowanych obiektów,
 • Jeśli wszystko jest prawidłowo, dokument możesz zapisać, najlepiej w formacie PDF.

Tak przygotowany plik gotowy jest do druku.

Menu